Over de tool

Deze afstandentool is bedacht door Richard Both en samen met Jeroen van der Gun opgezet in 2009. De tool is diverse keren bijgewerkt om de meest recente wijzigingen van het spoornetwerk mee te nemen. In 2015, 2017 en 2019 is er met Treinreiziger.nl samengewerkt om deze tool te gebruiken voor de wedstrijd Kilometer Kampioen, waarbij in 24 uur zoveel mogelijk treinkilometers gemaakt dienen te worden.

De afstanden zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de werkelijk afgelegde afstand. Hiervoor is gebruik gemaakt van diverse bronnen:

Voor het aandragen van verbeteringen en andere vragen kan er contact worden gezocht met Richard Both. In verband met de KilometerKampioen wedstrijd zullen er geen wijzigingen worden gedaan tijdens de wedstrijd. De afstanden in de tool zijn ook vastgelegd in een scorekaart voor de wedstrijd. Deze kan hier worden gevonden.

© 2009-2019 Richard Both, Jeroen van der Gun

Ga terug.